5 essentiële elementen voor neuropsychologisch onderzoek

De expertise kan geraken aangevuld betreffende neuropsychologisch onderzoek, een psychiatrische expertise en/ofwel ons verzekeringsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek.

Het voordeel is dat de afzonderlijke onderzoeksresultaten in onderlinge samenhang worden geïnterpreteerd en beschreven.

Op die manier kunt u dan ook zich het beste concentreren. De neuropsycholoog heeft ook ons gesprek met ons behalve familielid, levenspartner of andere begeleider. Hierbij mogen we dit beeld aan op welke manier dit met u gaat zo volkomen geoorloofd maken. Wanneer u dan ook het ook niet wilt, kunt u het aanwijzen.

Verder geraken moeilijkheden in het cognitief functioneren gezien voor verscheidene ontwikkelingsstoornissen bijvoorbeeld ADHD en autismespectrumstoornissen ofwel voor psychiatrische ziektebeelden zoals schizofrenie.

Persoonlijkheidsonderzoek Bij ons persoonlijkheidsonderzoek kijken wij naar de emotionele- en sociale functioneren.

Deze veranderingen mogen naast lichamelijke resultaten, bijvoorbeeld verlamming of gevoelsverlies, ook kracht hebben op de eerstvolgende gebieden:

Het geheugenproces kan worden opgedeeld in drie hoofdstadia. Indien 1e stadium kan zijn er een inputfase, daar waar andere info geleerd en omgezet is.

Het wel niet kan zijn het die klachten zijn ontstaan ten gevolge over een traumatisch hersenletsel, maar dit hoeft ook niet. Verder kan zijn dit geoorloofd ons neuropsychologisch onderzoek te laten verrichten ter ondersteuning over een bepaalde diagnose, bijvoorbeeld ADHD.

Betreffende ons neuropsychologisch onderzoek (afgekort: NPO) mogen een functies van de hersenen onderzocht geraken. Ons neuropsycholoog kan met dit onderzoek nagaan of het ook niet verdere juist functioneren op bepaalde gebieden verband houdt betreffende ons beschadiging ofwel storing in de hersenen. Hierbij wordt onderscheid geschapen tussen more info het zogenaamde ‘cognitief’ functioneren (zoals stoornissen in dit geheugen, een taal, een zorg, dit tempo en doen betreffende handelingen) en veranderingen in het gedrag en emoties (bijvoorbeeld problemen in het nemen aangaande initiatieven, verminderde sociale vaardigheden, agressiviteit, prikkelbaarheid, angst, depressiviteit en persoonlijkheidsveranderingen). 

De prestaties op de meerdere testen worden aansluitend vergeleken met de prestaties aangaande mensen met dezelfde ouderdom en identiek geslacht en opleidingsniveau. Ons NPO duurt plusminus 2 tot 3 uur. 

Aan een andere kant wordt verder verdere toegepaste, klinisch onderzoek verricht: die diagnostische issues ravotten in bepaalde patiëntgroepen; hoe kunnen we revalidatie met geheugenproblemen ofwel neglect herstellen?

eind van leven beleid àpalliatieve zorg dementie (zie tevens white paper aangaande EU en richtlijn over psychologen). Bespreek tevens een wilsverklaring. KNMG bezit ook handreiking gemaakt aan het bespreekbaar produceren met Tijdig kakelen over het heengaan;

Ingeval u wilt begrijpen hoe intelligent u dan ook bent ofwel de kind is buiten dat daar sprake is over een stoornis fungeert u een kosten hiervoor alleen te betalen.

Voor vragen aan de verzorging of aan de onkosten en mogelijke vergoedingen kunt u dan ook ons e-mailen of telefoneren.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “5 essentiële elementen voor neuropsychologisch onderzoek”

Leave a Reply

Gravatar